Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História obce

Najstaršia história obce

Z rôznych kníh sa dozvedáme, že toto územie bolo osídlené už   v praveku. Svedčí o tom aj to, že sa v lokalite Lúka pri bani našiel eneolitický kamenný sekeromlat z roku 1800 p.n.l. V 2.   až 3. storočí prenikajú na naše územie Rimania, ktorí sa dostali až po Trenčín. V roku 375 sa v blízkosti našej obce nachádzali rímsko-barbarsé sídliská, dôkazom ktorých sú vykopávky z obcí Ostratice a Žabokreky nad Nitrou. Po zániku Rímskej ríše nastalo sťahovanie národov, ktorému sa nevyhlo ani územie našej obce. V 6. stor. sem prišli slovanské kmene. Svedčia o tom archeologické nálezy zo Žabokriek n. Nitrou a Brezolúp. Boli tu až do konca 12. storočia. Túto dobu nazývame slovanská alebo hradištná (budovali sa opevnené valy, hradiská) . Z tohto obdobia sa zachovali až do dnes názvy niektorých častí našej obce, napr.: Súhrada, Priehrada alebo Špania zem. V povestiach o Nedanovi a Nedašovi tkvie dodnes zrniečko pravdy z boja o záchranu Veľkej Moravy. Podľa Nedana je názov Nedanoviec a podľa Nedaša, Nedašoviec.

Prvá písomná zmienka o našej obci je z r.1232., vtedy sa volala Nadáš. V listine z tohto roku, ktorú vydal kráľ Ondrej II., sa píše, že osadu Levlech - Lelovce (dnešná časť Novák), daroval pánovi Meridichovi. Osada Lelovce vtedy patrila nitrianskemu biskupovi Jacobovi, ktorému zas kráľ za výmenu dal zem podobnej výmery zvanú Nadasz - Nedasóc, dnešné Nedašovce. Od roku 1241 až  po r.1668 bolo toto územie okupované Tatármi a Turkami. Našli sa záznamy, že v týchto rokoch Nedašovce asi zanikli, alebo patrili pod Vysočany. Dokazuje o tom údaj o platení daní Turkom.
V roku 1710 - 1715 postihla našu obec morová epidémia. Hroby   z obdobia sa nachádzali na starom cintoríne. Dnes na tomto mieste stojí budova materskej školy. V r. 1720 mala obec 14 domácností a vinice. V roku 1753 boli vlastníkmi Nedašoviec jezuiti z Trnavy, v roku 1773 prechádza majetok na Nitriansku Kapitulu, neskôr pod Budapeštiansky seminár v Budíne. Obec mala vtedy názov Nedassowce, po maďarsky Nedasóc alebo Nitranadáš. V r. 1785 mala obec 208 obyvateľov. V r.1801 patrili Nedašovce pravdepodobne pánovi Pinterovi. Bol to asi správca majera a Vysočianskeho kaštieľa. Dôkazom toho je aj najstarší hrob na miestnom cintoríne z r. 1882, kde je pochovaný jeho 5 ročný syn a aj synov pestún Pál Bliscek., ktorý zomrel v roku 1886. V r. 1868 dali Ondrej Hudec a Ján Ondrejka postaviť kaplnku. Je zasvätená najsvätejšej trojici. V týchto rokoch prosperovala v Dolkovom jarku baňa na mramor, ktorý mal ružovkastú farbu. V roku 1876 bola založená škola, ale pre nedostatok peňazí o rok zanikla.


 

Novodobá história

V r. 1900 mala obec 399 obyvateľov. Prvá svetová vojna si vyžiadala obete aj našich občanov. Domov sa nevrátilo 14 chlapcov. Bola opäť otvorená škola. V roku 1920 založil Ján Vrška prvý hasičský zbor. V obci vznikol aj Červený kríž, ktorý bol aktívny až do osemdesiatych rokoch. V povojnových rokoch bola v prevádzke aj tehelňa, majiteľom bol istý pán Zapletal. V obci boli dvaja kováči, jeden krajčír, traja obuvníci, jeden murársky majster a dva hostince. 18. novembra v r. 1944 bola škola obsadená nemeckými vojakmi. 5. apríla 1945 boli Nedašovce oslobodené rumunskými vojakmi. V r. 1958 bolo postavené družstvo a slepačiareň, o dva roky neskôr bol na konci obce vybagrovaný rybník a do užívania bol daný kultúrny dom. Materská škola bola daná do užívania v 1976, o rok neskôr aj nový obchod Jednota. V roku 1985 bol do obce zavedený plyn.
V roku 1996 priznala hieraldická komisia našej obci erb, zástavu a pečať. Prvá pečať pochádza z roku 1776. Kruhopis tvoria slová SIGILLUM PAGI NEDASOCZENSIS. Podľa tohto prameňa tvorí symbol obce sv. Martin Tourský. Obec patrí cirkevne k farskému kostolu vo Vysočanoch, ktorý je zasvätený sv. Martinovi. Toto patrociniúm ovplyvnilo symboliku obce. V roku 1991 našich občanov zamestnáva firma Wama, kde sa vyrába obuv (majiteľ: p. Duchyňa). O štyri roky neskôr vzniká firma KCT, ktorá páli drevené uhlie (majiteľ: p. Kajaba). Obe firmy po pár rokoch zanikli. V r.1998 bola v obci zavedená pevná linka do domácnosti, O rok neskôr zakladá Jozef Prievalský chovateľskú stanicu psov Slovenských čuvačov, ktorá reprezentuje našu obec ako na Slovensku, tak i v zahraničí skvelými výsledkami. V priestoroch bývalej firmy Wama vzniká nová firma Saba, tá však po dvoch rokoch zanikla. V roku 2002 vzniká mikroregión Pobebravie. Združuje obce:
Rybany, Nedašovce, Vysočany, Pravotice, Brezolupy, Dolné Naštice, Pečeňany, Ostratice,  a Miezgovce.


 
ÚvodÚvodná stránka